תקנון ושמירת פרטיות

תקנון ושמירת פרטיות

ברוכים הבאים לאתר תמי לב – קידום אתרים (להלן "החברה"). השימוש באתר הינו בהתאם לתנאי השימוש והשימוש בו מהווה הסכמה לתנאים אלו.

אחריות בגין פעילות האתר

החברה אינה נושאת באחריות לכל פעילות בלתי חוקית של גולשים באתר או של כל גורם אחר אשר אינו תחת שליטתה.
השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. הדברים מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים לנשים ולגברים כאחד –

תוכן האתר

כלל התכנים המוצגים באתר, בין אם באמצעות דפי האתר עצמם ובין אם באמצעות קישורים והפניות לאתרים חיצוניים אינם מהווים ייעוץ מקצועי. בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך ואינו רואה בתוכן ייעוץ מקצועי מחייב.
בחרה המנהלת את האתר שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים ועדכונים שונים בתוכן המוצג באתר באופן שוטף ובכל נקודת זמן. אנו עושים את מרב המאמצים על מנת להבטיח כי התוכן המוצג באתר הינו עדכני, מדויק, מקצועי ואיכותי ככל הניתן, אולם התוכן המופיע באתר זה אינו יכול להוות תחליף לייעוץ מקצועי בתחום. החברה אינה אחראית לכל תוצאה העלולה להיגרם, בין אם בעקיפין ובין אם במישרין, כתוצאה מהסתמכות על התוכן המוצג באתר וללא ייעוץ מקצועי ייעודי ישירות מהחברה.
על הגולשים באתר חלה אחריות ישירה ובלעדית על פעולותיהם, כמו גם על תוצאות פעולות אלו, המתבססות על התוכן המופיע באתר.

זכויות יוצרים

כלל הזכויות השונות לתכנים המופיעים באתר, ובכללן זכויות הפצה, זכויות יוצרים וכל סוג אחר של קניין רוחני, שייכים באופן מלא ובלעדי לחברה, וכך גם הזכויות הבלעדיות על עיצוב דפי האתר ואופן הצגת התכנים המופיעים בו.
אין לעשות בתכנים שבאתר כל שימוש מסחרי או כל שימוש אשר אינו שימוש פרטי. אין לשכפל, להעתיק, להדפיס, להפיץ או להשתמש בתכנים כלשהם המופיעים באתר בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מטעם החברה.
שמה של החברה ושל מתחם האתר, כמו גם סימני מסחר רשומים ולא רשומים של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה מקפידה לנקוט בכל אמצעי הזהירות העומדים לרשותה על מנת להבטיח ככל הניתן שמירה על סודיות פרטי המידע הניתנים על ידי גולשים באתר. החברה אינה אחראית לנזקים מסוג זה או אחר אשר עשויים להיגרם במקרים אשר אינם בשליטת החברה או נובעים מפעולתו כל כוח עליון כלשהו. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם לגולשים או למי מטעמם, בעקבות הגעתו של המידע המופיע באתר לגורמים עוינים או בעקבות שימוש בלתי אחראי במידע.
החברה מתחייבת בזאת שלא לעשות שימוש במידע הפרטי של גולשים המבקרים באתר, שלא לצורך תפעול האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר מכל גולש באשר הוא, ללא צורך לספק הסבר המקובל על אותו גולש.

דילוג לתוכן
בואו נדבר! בואו נדבר! ווטסאפ – 052-8419379 ווטסאפ – 052-8419379
Go to top